Oppilasmaksut 1.8.2016 alkaen

Musiikkiopistotaso .......... 230 € / lukukausi
Perustaso / 45 min ......... 220 € / lukukausi
Perustaso / 30 min ......... 210 € / lukukausi
Aikuisopetus / 45 min ..... 240 € / lukukausi
Soitinvalmennus ............. 210 € / lukukausi
Alkuopetus ..................... 210 € / lukukausi
Ryhmäalkuopetus .......... 145 € / lukukausi
Ryhmäsoitinvalmennus .. 145 € / lukukausi
Muskari / pajaryhmät ..... 90 / lukukausi
Sivuaine ......................... 120 € / lukukausi
Ryhmäsivuaine ................. 90€ / lukukausi
Starttikurssi (10 kertaa, hinta määräytyy kustannusten mukaan)
Muskarin keskeytysmaksu .................................... 20 €
Ulkopuolisen oppilaan perustason mupemaksu ... 50 € / lukuvuosi
Ulkopuolisen oppilaan opistotason mupemaksu . 120 € / lukuvuosi
Kuoro (musiikiopiston oppilaille maksuton!) .......... 50 € / lukukausi
Soitinvuokra .......................................................... 40 € / lukukausi
Soitinvuokra ulkopuolisille ..................................... 75 € / lukukausi
Avoin opetus (Hinta määräytyy kustannusten mukaan)
Sisaralennukset:
Kysy sisaralennuksista musiikkiopiston toimistosta. Sisaralennuksia ei muskari- alkuopetus- ja soitinvalmennusmaksuihin.