Oppilasmaksut 1.8.2018 alkaen


VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUKSEN OPPILASMAKSUT

Musamaja 180 €
Musamaja soittaen 180 €
Valmentava musapaja 180 €

PERUSOPINTOJEN OPPILASMAKSUT
Perusopinnot (30 min) 420 €
Perusopinnot (45 min) 440 €
Perusopinnot (60-75 min) 450 €

SYVENTÄVIEN OPINTOJEN OPPILASMAKSUT
Syventävät opinnot 450 €

SIVUAINEMAKSUT
Sivuaine 240 €
Ryhmäsivuaine 150 €

MUUT MAKSUT
Oppilaskuoro 100 € (maksuton musiikkiopiston instrumenttioppilaille)
Soitinvuokra 80 €
Aikuisopetus 480 €
Laululuokka 300 €
Avoin opetus (hinta määräytyy kustannusten mukaan)
Starttikurssi (hinta määräytyy kustannusten mukaan)

Oppilasmaksut odottavat vielä lautakunnan hyväksyntää uuden opetussuunnitelman voimaanastumisen johdosta, ja hintoihin saattaa tulla vielä pienenpieniä viilauksia (muutokset ovat kuitenkin epätodennäköisiä).

Kaikki hinnat pitävät sisällään koko lukuvuoden opetuksen (syyslukukausi+kevätlukukausi). Oppilasmaksu koko lukuvuodelta laskutetaan kahdessa erässä, toinen syksyllä ja toinen keväällä.

Kysy sisaralennuksista musiikkiopiston toimistosta.
Sisaralennukset eivät koske varhaisiän musiikkikasvatuksen oppilaita.