akmo.fi

Ala-Keiteleen musiikkiopisto (AKMO) antaa oppilaan yksilölliset ominaisuudet ja tavoitteet huomioon ottavaa musiikin- ja soitonopetusta, jonka päämääränä on vahvistaa oppimisen iloa soitto- ja laulutaidon, yhteismusisoinnin ja musiikin perusteiden oppimisen sekä niiden edelleen kehittämisen kautta. Lisäksi tavoitteena
on kannustaa oppilasta harjoitteluun ja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä luoda oppilaalle perusta elinikäiselle myönteiselle musiikkisuhteelle.

AKMO:n toimialueeseen kuuluvat Äänekosken kaupunki sekä Hankasalmen, Konneveden, Laukaan ja Uuraisten kunnat. Ylläpitäjänä toimii Äänekosken kaupunki.

Virtuaalinen soitinpolku 2020


AKMO:on hakeutuminen tapahtuu Soitinpolun kautta. Tänä vuonna perinteistä musiikkiopistolla tapahtuvaa soitinpolkua ei kuitenkaan järjestetä vallitsevasta koronatilanteesta johtuen.

Tänä keväänä uudet oppilaat valitaan "Virtuaalinen soitinpolku" -hakumenetelmän avulla. Jos siis haluat aloittaa instrumenttiopinnot syksyllä 2020, tulee sinun ilmoittautua virtuaaliselle soitinpolulle 4.-17.5.2020 välisenä aikana.