Oppilasmaksut 1.8.2018 alkaen

VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUKSEN OPPILASMAKSUT
Musamaja 180 €
Musamaja soittaen 180 € (sisältää soitinvuokran)
Valmentava musapaja 180 €
Musapaja soittaen 180 € (sisältää soitinvuokran)

PERUSOPINTOJEN OPPILASMAKSUT
Perusopinnot (30 min) 420 €
Perusopinnot (45 min) 440 €
Perusopinnot (60-75 min) 450 €
Perusopinnot ryhmäopetuksena (30-45 min, 3-5 oppilasta) 200€


SYVENTÄVIEN OPINTOJEN OPPILASMAKSUT
Syventävät opinnot 460 €
(Vanhan OPS:in musiikkiopistotaso 460 €)

SIVUAINEMAKSUT
Sivuaine 240 €
Ryhmäsivuaine 150 €

MUUT MAKSUT
Oppilaskuoro 100 € (maksuton musiikkiopiston instrumenttioppilaille)
Soitinvuokra 80 €
Aikuisopetus 480 €
Laululuokka 300 €
Avoin opetus (hinta määräytyy kustannusten mukaan)
Starttikurssi (hinta määräytyy kustannusten mukaan)

Kaikki hinnat pitävät sisällään koko lukuvuoden opetuksen (syyslukukausi+kevätlukukausi). Oppilasmaksu koko lukuvuodelta laskutetaan kahdessa erässä, toinen syksyllä ja toinen keväällä.

Kysy sisaralennuksista musiikkiopiston toimistosta.
Sisaralennukset eivät koske varhaisiän musiikkikasvatuksen oppilaita.