VAMU oppilasinfo 2022-2023

YLEISTÄ
Varhaisiän musiikkikasvatus (VAMU) on yksi AKMO:n opetusmuodoista.
AKMO:n toimintaa ylläpitää Äänekosken kaupunki.
Musamajaopetusta (3-6 vuotiaille) järjestetään Laukaassa, Suolahdessa, Äänekoskella ja Uuraisilla.­
Musamajaopetusta 6kk-2-vuotiaille lapsille vanhempineen järjestetään tällä hetkellä Äänekoskella, Uuraisilla ja Laukaassa.
Musamaja soittaen ja Musamaja perheille kokoontuu tällä hetkellä vain Äänekoskella.
Valmentava musapaja (1-3 –luokkalaisille) kokoontuu Äänekoskella ja Uuraisilla.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt pohjautuvat AKMO:n opetussuunnitelmaan.
Musamajat ja valmentavat musapajat käynnistyvät viikolla 35.

LUKUVUOSI
Syyslukukausi 14 opetusviikkoa
Kevätlukukausi 16 opetusviikkoa

LOMA-AJAT
Loma-ajat noudattelevat Äänekosken koulujen loma-aikatauluja
(esim. syysloma viikolla 42 ja talviloma viikolla 9)


MAKSUT
Oppilasmaksu lukuvuonna 2022-2023 on 184 € lukuvuosi ja se laskutetaan neljässä erässä
(syyslukukaudella 2 x 46 € ja kevätlukukaudella 2 x 46 €).
Sisaralennus ei koske varhaisiän musiikkikasvatuksen oppilaita.
Oppilaspaikan säilyttäminen edellyttää maksujen hoitamista ajallaan.
Oppilaspaikat eivät ole sidoksissa käyntikertoihin, vaan kyseessä on maksu oppilaspaikasta,
tästä syystä myös kesken lukukauden musamajan/valmentavan musapajan aloittaneelta peritään täysi osallistumismaksu.

MUSAMAJAN TAI VALMENTAVA MUSAPAJAN LOPETTAMINEN
Ilmoitus lopettamisesta on tehtävä suoraan toimistoon (sähköpostitse: musamaja@akmo.fi tai puhelimitse: 040 721 5753).
Tiedon saapumispäivä katsotaan lopettamispäiväksi. Kesken lukukauden lopettaneelta peritään luku­kausimaksu täysi­määräisenä
ellei ilmoitusta ole tehty syysluku­kaudella syys­kuun loppuun ja kevätlukukaudella tammikuun loppuun mennessä.
Poissaoloja ei tarvitse erikseen ilmoittaa.


TUNTIEN PERUUTUKSET JA YHTEYDENPITO
Toimistossa ei välttämättä aina ole tietoa tunnin äkillisestä peruuntumisesta, joten opetuspaikalla
ei ehkä ole ilmoitusta opettajan sairastumisesta tai haverista työmatkan varrella.
Informoimme huoltajia poikkeustilanteissa (esim. opettajan sairastuminen) Eepoksen välityksellä ja sähköpostitse.
Lukuvuoteen voi sisältyä yhteensä kaksi opettajan sairastumisesta johtuvaa äkillisesti peruutettua opetuskertaa, joita ei korvata.
Tiedotteet ja muu tarvittava info julkaistaan Eepos-portaalissa ja lähetetään koteihin sähköpostilla.


EEPOS-PORTAALi
Musiikkiopiston oppilaitoshallintaohjelmana toimii Eepos. Eepos toimii sähköisen ilmoittautumisen alustana,
johon jokainen ilmoittautunut saa omat tunnuksensa. Huoltajat vastaavat yhteystietojensa ja esim. sähköpostiosoitteensa
pitämisestä ajan tasalla Eepoksen välityksellä. Eepoksen kautta huoltajat pääsevät tekemään myös jatkoilmoittautumisen.
Suosittelemme lataamaan ilmaisen Eepos-sovelluksen oman puhelimen sovelluskaupasta,
näin kaikki tarvittava tieto kulkee reaaliaikaisesti taskussasi.


PALVELUKSESSANNE
Varhaisiän musiikinopettajana lukuvuonna 2022-2023 toimivat:
Sanna Kirves p. 040 865 7484 / sanna.kirves@akmo.fi
Anu Honkala p. 040 721 5753 / musamaja@akmo.fi

Sähköpostia voit musamaja- ja valmentava musapaja -asioissa lähettää osoitteeseen
musamaja@akmo.fi

Tervetuloa mukaan!
Anu Honkala, varhaisiän musiikinopetuksen vastaava
p. 040 721 5753
musamaja@akmo.fi