Varhaisiän musiikkikasvatuksen tiedote lukuvuodelle 2019-2020


Yleistä
Varhaisiän musiikkikasvatus on yksi Äänekosken kaupungin omistaman Ala-Keiteleen musiikkiopiston, tuttavallisemmin AKMO:n opetusmuodoista.

Musamajaopetusta (3-6 vuotiaille) järjestetään Laukaassa, Suolahdessa, Äänekoskella ja Uuraisilla.­ Musamajaopetusta 6kk-2-vuotiaille lapsille vanhempineen järjestetään tällä hetkellä Äänekoskella, Uuraisilla ja Laukaassa. Musamaja soittaen ja Musamaja perheille kokoontuu tällä hetkellä vain Äänekoskella. Valmentava musapaja (1-3 –luokkalaisille) kokoontuu Äänekoskella ja Uuraisilla.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt pohjautuvat AKMO:n opetussuunnitelmaan.

Musamajat ja valmentavat musapajat käynnistyvät viikolla 35.

Lukuvuosi
Syyslukukausi 14 opetusviikkoa
Kevätlukukausi 16 opetusviikkoa

Loma-ajat
Loma-ajat noudattelevat Äänekosken koulujen loma-aikatauluja (esim. syysloma viikolla 42 ja talviloma viikolla 9)

Maksut
Osallistumismaksu on 180 € lukuvuosi ja se laskutetaan kahdessa erässä (syyslukukausi 90 € ja kevätlukukausi 90 €). Sisaralennus ei koske varhaisiän musiikkikasvatuksen oppilaita. Oppilaspaikan säilyttäminen edellyttää maksujen hoitamista ajallaan. Oppilaspaikat eivät ole sidoksissa käyntikertoihin, vaan kyseessä on maksu oppilaspaikasta. Myös kesken lukukauden musamajan/valmentavan musapajan aloittaneelta peritään täysi osallistumismaksu.

Musamajan tai valmentavan musapajan lopettaminen
Ilmoitus lopettamisesta on tehtävä suoraan toimistoon (sähköpostitse: musamaja@akmo.fi tai puhelimitse: 044 283 2579). Tiedon saapumispäivä katsotaan lopettamispäiväksi. Kesken lukukauden lopettaneelta peritään luku­kausimaksu täysi­määräisenä ellei ilmoitusta ole tehty syysluku­kaudella syys­kuun loppuun ja kevätlukukaudella tammikuun loppuun mennessä. Poissaoloja ei tarvitse erikseen ilmoittaa.


Tuntien peruutukset ja yhteydenpito
Toimistossa ei välttämättä aina ole tietoa tunnin äkillisestä peruuntumisesta, joten opetuspaikalla ei ehkä ole ilmoitusta opettajan sairastumisesta tai haverista työmatkan varrella. Informoimme huoltajia poikkeustilanteissa (esim. opettajan sairastuminen) sähköpostitse. Lukuvuoteen voi sisältyä yhteensä kaksi opettajan sairastumisesta johtuvaa äkillisesti peruutettua opetuskertaa, joita ei korvata. Tiedotteet ja muu tarvittava info julkaistaan nettisivuillamme ja lähetetään koteihin sähköpostitse.


Eepos
Musiikkiopiston oppilaitoshallintaohjelmana toimii Eepos. Eepos toimii sähköisen ilmoittautumisen alustana, johon jokainen ilmoittautunut saa omat tunnuksensa. Huoltajat vastaavat yhteystietojensa ja esim. sähköpostiosoitteensa pitämisestä ajan tasalla Eepoksen välityksellä. Tunnukset lähetetään ilmoittautuneille syyskuun aikana.
Eepoksen kautta huoltajat pääsevät keväisin tekemään myös jatkoilmoittautumisen.

Palveluksessanne
Varhaisiän musiikinopettajana lukuvuonna 2019-2020 toimivat:
Sanna Kirves p. 040 865 7484 / sanna.kirves@akmo.fi
Anu Kosonen p. 040 721 5753 / anu.kosonen@akmo.fi

Sähköpostia voit musamaja- ja valmentava musapaja -asioissa lähettää osoitteeseen
musamaja@akmo.fi

Tervetuloa mukaan!
Kalle Santanen, apulaisrehtori, varhaisiän musiikkikasvatuksen vastaava
p. 044 283 2579
musamaja@akmo.fi