Eepos


Sähköinen Eepos-palvelu helpottaa oppilaiden ja vanhempien asiointia AKMO:ssa.
Palvelussa voit ilmoittautua oppilaaksi tai hallinnoida omia tietojasi jo opiskelevana oppilaana.

Instrumenttioppilaiden (perus- tai syventävät opinnot) ilmoittautumiset mm. musapajoihin
tehdään myös sähköisesti Eepoksessa.

Jokaisella AKMO:n oppilaalla on omat henkilökohtaiset kirjautumistunnuksensa Eepokseen.