Syventävät opinnot


SYVENTÄVIEN OPINTOJEN LAAJUUS
ON 500 TUNTIA:

- opiskelun pohjana
suoritetut perusopinnot
- opiskeluaika kolme vuotta
- pakolliset oheisaineet: musapajat 8 ja 9
- vapaavalintaiset oheisaineet:
musapajat 6 ja 7
- päättötyö: musapaja 10

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTODISTUKSEEN
VAADITTAVA TUNTIMÄÄRÄ
SYVENTÄVIEN OPINTOJEN OSALTA (500 TUNTIA) KOOSTUU SEURAAVASTI:

- Pääinstrumentti 180 tuntia
- Pakolliset musapajat 8-9,
yhteensä 120 tuntia
- Päättötyö, yhteensä 100 tuntia
- Valinnaiset oheisaineet,
vähintään 100 tuntia

Valinnaisia oheisopintoja ovat eri valinnaiset musapajat (mm. teknologiapaja, vaparipaja, notaatiopaja, sävellys- ja sovituspaja),
yhteismusisointi, kulttuuripassi sekä esiintymispassi.

Haku syventäviin opintoihin

Haku AKMO:n syventäviin opintoihin (perusopintojen todistuksen saamisen jälkeen) tapahtuu toukokuussa.