Syventävät opinnot


Syventävien opintojen laajuus on 500 tuntia:
- opiskelun pohjana suoritetut perusopinnot
- opiskeluaika kolme vuotta
- vapaavalintaiset: MUSAPAJA 6 ja 7
- ensimmäinen vuosi kaikille yhteinen aine: MUSAPAJA 8
- toinen vuosi projektiluonteinen: MUSAPAJA 9
- kolmas vuosi päättötyö: MUSAPAJA 10

Soitonopiskelun painotus valittavissa:
PÄÄINSTRUMENTTI / USEAT INSTRUMENTIT / YHTEISSOITTO

Haku syventäviin opintoihin

Haku AKMO:n syventäviin opintoihin (perusopintojen todistuksen saamisen jälkeen) tapahtuu toukokuussa.