Oppilasmaksut 1.1.2020 alkaen

Kaikki alla olevat hinnat sisältävät koko lukuvuoden opetuksen (syksy+kevät).
Oppilasmaksu laskutetaan 1.8.2021 alkaen neljässä erässä, kaksi syksyllä ja kaksi keväällä.

Kysy sisaralennuksista musiikkiopiston toimistosta.
Sisaralennukset eivät koske varhaisiän musiikkikasvatuksen oppilaita.

VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUKSEN OPPILASMAKSUT
Musamaja 184 €
Musamaja soittaen 184 € (sisältää soitinvuokran)
Valmentava musapaja 184 €
Musapaja soittaen 184 € (sisältää soitinvuokran)

PERUSOPINTOJEN OPPILASMAKSUT
Perusopinnot (30 min) 424 €
Perusopinnot (45 min) 444 €
Perusopinnot (60-75 min) 454 €
Perusopinnot ryhmäopetuksena (30-45 min, 2-4 oppilasta) 204€


SYVENTÄVIEN OPINTOJEN OPPILASMAKSUT
Syventävät opinnot 464 €

SIVUAINEMAKSUT
Sivuaine 244 €
Ryhmäsivuaine 150 €

MUUT MAKSUT
Oppilaskuoro 104 € (maksuton musiikkiopiston instrumenttioppilaille)
Soitinvuokra 80 €
Aikuisopetus 484 €
Laululuokka 304 €
Avoin opetus (hinta määräytyy kustannusten mukaan)
Starttikurssi (hinta määräytyy kustannusten mukaan)