Yleistä oppilasmaksuista 1.1.2024 alkaen

Alla olevat hinnat sisältävät yhden lukukauden (yksi lukukausi on puoli vuotta) opetuksen.

Koko lukuvuoden (syyslukukausi + kevätlukukausi) oppilaspaikkamaksu laskutetaan neljässä erässä.
Kaksi erää laskutetaan syyslukukaudella ja kaksi erää kevätlukukaudella.
Syyslukukauden eräpäivät ovat 15.10.2023 ja 15.11.2023.
Kevätlukukauden eräpäivät ovat 15.3.2024 ja 15.4.2024.

Oppilaspaikan säilyttäminen edellyttää maksujen maksamista ajallaan.
Sisaralennukset eivät koske varhaisiän musiikkikasvatuksen oppilaita.

Opintojen lopettamisilmoitus tulee tehdä ennen uuden lukukauden alkua.
Opintojen keskeytysmaksu (puolet lukukausimaksusta) peritään, mikäli ilmoitus
opintojen lopettamisesta tehdään syyslukaudella viikon 32 jälkeen
tai kevätlukukaudella viikon 2 jälkeen.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen oppilasmaksut (lukukausi)


MUSAMAJA 98 €

MUSAMAJA tai MUSAPAJA SOITTAEN 98 € (sis. soitinvuokran)

VALMENTAVA MUSAPAJA 98

Perusopintojen oppilasmaksut (lukukausi)


PERUSOPINNOT (30 min) 222 €

PERUSOPINNOT (45 min) 232 €

PERUSOPINNOT (60-75 min) 238 €

PERUSOPINNOT RYHMÄOPETUKSENA (30-45 min, 2-4 oppilasta) 110 €

Syventävien opintojen oppilasmaksu (lukukausi)


SYVENTÄVÄT OPINNOT 242 €

Aikuisopetuksen oppilasmaksu (lukukausi)


AIKUISOPETUKSEN OPPILASMAKSU 252 €

Sivuainemaksut (lukukausi)


SIVUAINE 130 €

RYHMÄSIVUAINE 80 €

Muut maksut (lukukausi)


OPPILASKUORO 60 €
Huom! Oppilaskuoro on maksuton musiikkiopiston instrumenttioppilaille

BÄNDIMAKSU 60 €
Huom! Bändi on maksuton musiikkiopiston instrumenttioppilaille


LAULULUOKAN OPPILASMAKSU 160 €

SOITINVUOKRA 43 €