Yleistä oppilasmaksuista

Alla olevat hinnat sisältävät yhden lukukauden (yksi lukukausi on puoli vuotta) opetuksen.

Oppilasmaksu lukuvuodelle 2023-2024 laskutetaan neljässä erässä.
Syyslukukauden eräpäivät ovat 15.10.2023 ja 15.11.2023.
Kevätlukukauden eräpäivät ovat 15.3.2024 ja 15.4.2024.


Oppilaspaikan säilyttäminen edellyttää maksujen maksamista ajallaan.
Sisaralennukset eivät koske varhaisiän musiikkikasvatuksen oppilaita.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen oppilasmaksut (lukukausi)


MUSAMAJA 94 €

MUSAMAJA tai MUSAPAJA SOITTAEN 94 € (sis. soitinvuokran)

VALMENTAVA MUSAPAJA 94

Perusopintojen oppilasmaksut (lukukausi)


PERUSOPINNOT (30 min) 216 €

PERUSOPINNOT (45 min) 226 €

PERUSOPINNOT (60-75 min) 232 €

PERUSOPINNOT RYHMÄOPETUKSENA (30-45 min, 2-4 oppilasta) 104 €

Syventävien opintojen oppilasmaksu (lukukausi)


SYVENTÄVÄT OPINNOT 236 €

Aikuisopetuksen oppilasmaksu (lukukausi)


AIKUISOPETUKSEN OPPILASMAKSU 246 €

Sivuainemaksut (lukukausi)


SIVUAINE 124 €

RYHMÄSIVUAINE 78 €

Muut maksut (lukukausi)


OPPILASKUORO 54 €
Huom! Oppilaskuoro on maksuton musiikkiopiston instrumenttioppilaille

BÄNDIMAKSU 54 €
Huom! Bändi on maksuton musiikkiopiston instrumenttioppilaille


LAULULUOKAN OPPILASMAKSU 156 €

SOITINVUOKRA 42 €