Yleistä oppilasmaksuista

Alla olevat hinnat sisältävät yhden lukukauden (yksi lukukausi on puoli vuotta) opetuksen.

Oppilasmaksu lukuvuodelle 2022-2023 laskutetaan neljässä erässä.
Syyslukukauden eräpäivät ovat 15.10.2022 ja 15.11.2022.
Kevätlukukauden eräpäivät ovat 15.3.2023 ja 15.4.2023.


Oppilaspaikan säilyttäminen edellyttää maksujen maksamista ajallaan.

Oppilasmaksuihin on tulossa maltilliset indeksikorotukset 1.1.2023 alkaen.
(Kursivoituna sulkeissa) uusi 1.1.2023 voimaan astuva hinta.

Sisaralennukset eivät koske varhaisiän musiikkikasvatuksen oppilaita.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen oppilasmaksut (lukukausi)


MUSAMAJA 92 € (94 €)

MUSAMAJA tai MUSAPAJA SOITTAEN 92 € (94 €) (sis. soitinvuokran)

VALMENTAVA MUSAPAJA 92 (94 €)

Perusopintojen oppilasmaksut (lukukausi)


PERUSOPINNOT (30 min) 212 € (216 €)

PERUSOPINNOT (45 min) 222 € (226 €)

PERUSOPINNOT (60-75 min) 227 € (232 €)

PERUSOPINNOT RYHMÄOPETUKSENA (30-45 min, 2-4 oppilasta) 102 € (104 €)

Syventävien opintojen oppilasmaksu (lukukausi)


SYVENTÄVÄT OPINNOT 232 € (236 €)

Aikuisopetuksen oppilasmaksu (lukukausi)


AIKUISOPETUKSEN OPPILASMAKSU 242 € (246 €)

Sivuainemaksut (lukukausi)


SIVUAINE 122 € (124 €)

RYHMÄSIVUAINE 75 € (78€)

Muut maksut (lukukausi)


OPPILASKUORO 52 € (54 €)
Huom! Oppilaskuoro on maksuton musiikkiopiston instrumenttioppilaille

BÄNDIMAKSU 52 € (54 €)

Huom! Bändi on maksuton musiikkiopiston instrumenttioppilaille

LAULULUOKAN OPPILASMAKSU 152 € (156 €)

SOITINVUOKRA 40 € (42 €)