Musapajat 1-10


Instrumenttioppilaiden oheisaineet eli musapajat (niin pakolliset kuin valinnaiset) kuuluvat olennaisena osana AKMO:n perusopintoja tai syventäviä opintoja opiskeleville oppilaille. Musapajataival aloitetaan musapaja 1:stä, ja se suositellaan aloitettavaksi 8-10 -vuotiaana.

Perusopintojen pakollisiin musapajoihin 1-5, valinnaisiin musapajoihin 6-7 ja syventävien opintojen pakollisiin musapajoihin 8-9 ilmoittaudutaan sähköisesti Eepos-portaalin kautta jatkamisilmoituksen täyttämisen yhteydessä.

Musapaja 10 on syventävien opintojen päättötyöpajoja, jonka käytänteet hoitaa oppilaan oma instrumenttiopettaja.

Lukuvuodelle 2021-2022 on valinnaisista musapajoista tarjolla mm. ukulelepaja, musiikin teknologiapaja, musapajamix, notaatiopaja, pop/jazzpaja, combopaja, barokkipaja ja monia muita vaihtoehtoja.

Musapajat voivat olla joko yhden lukukauden (esim. vain syyslukausi) tai koko lukuvuoden mittaisia. Musapajat kokoontuvat joko viikoittain tai periodiluonteisesti.

Pakollisten ja valinnaisten musapajojen aikataulut ja muut tiedot löytyvät kätevästi Eepoksesta.