Musapajat 1-10


Instrumenttioppilaiden oheisaineet eli musapajat (niin pakolliset kuin valinnaiset) kuuluvat olennaisena osana AKMO:n perusopintoja tai syventäviä opintoja opiskeleville oppilaille. Musapajataival aloitetaan musapaja 1:stä, ja se suositellaan aloitettavaksi 8-10 -vuotiaana.

Perusopintojen pakollisiin musapajoihin 1-5, valinnaisiin musapajoihin 6-7 ja syventävien opintojen pakollisiin musapajoihin 8-9 ilmoittaudutaan keväisin sähköisesti Eepos-portaalin kautta jatkamisilmoituksen täyttämisen yhteydessä.

Musapaja 10 on syventävien opintojen päättötyöpajoja, jonka käytänteet hoitaa oppilaan oma instrumenttiopettaja.

Musapajat voivat olla joko yhden lukukauden (esim. vain syyslukausi) tai koko lukuvuoden mittaisia. Musapajat kokoontuvat joko viikoittain tai periodiluonteisesti.