Musapajat 1-10


Instrumenttioppilaiden oheisaineet eli musapajat (niin pakolliset kuin valinnaiset) kuuluvat olennaisena osana AKMO:n perusopintoja tai syventäviä opintoja opiskeleville oppilaille. Musapajataival aloitetaan musapaja 1:stä, ja se suositellaan aloitettavaksi 8-10 -vuotiaana.

Perusopintojen pakollisiin musapajoihin 1-5, valinnaisiin musapajoihin 6-7 ja syventävien opintojen pakollisiin musapajoihin 8-9 ilmoittaudutaan keväisin sähköisesti Eepos-portaalin kautta jatkamisilmoituksen täyttämisen yhteydessä.

Musapaja 10 on syventävien opintojen päättötyöpajoja, jonka käytänteet hoitaa oppilaan oma instrumenttiopettaja.

Lukuvuodelle 2021-2022 on valinnaisista musapajoista tarjolla mm. ukulelepaja, musiikin teknologiapaja, musapajamix, notaatiopaja, pop/jazzpaja, combopaja, barokkipaja ja monia muita vaihtoehtoja.

Musapajat voivat olla joko yhden lukukauden (esim. vain syyslukausi) tai koko lukuvuoden mittaisia. Musapajat kokoontuvat joko viikoittain tai periodiluonteisesti.