Varhaisiän musiikkikasvatus 2019-2020


MUSAMAJA 6KK-2 -VUOTIAILLE

Lapsi osallistuu 45-minuuttiseen musamajaan yhdessä aikuisen kanssa. Tavoitteellista opetusta sisältävän tuokion ohjaa varhaisiän musiikkikasvatukseen erikoistunut opettaja.

Musamajassa 6kk-2 -vuotiaille tutustutaan musiikin maailmaan mm. liikkuen, laulaen, loruillen, soittaen ja eri taidemuotoja apuna käyttäen. Tavoitteena on edesauttaa musiikillisin keinoin lapsen itsetunnon, kielellisten valmiuksien sekä sosiaalisten- ja motoristen taitojen kehitystä. Musamajassa luodaan perustaa myönteiselle musiikkisuhteelle yhdessä aikuisen kanssa.

MUSAMAJA PERHEILLE
Perheille suunnatun musamajan kesto on 45 minuuttia, ja tuokioon voi osallistua perheen useampi eri ikäinen lapsi yhdessä aikuisen kanssa. Tavoitteellista opetusta sisältävän musamajan ohjaa varhaisiän musiikkikasvatukseen erikoistunut opettaja.

Musamajassa perheille, tutustutaan musiikin maailmaan mm. liikkuen, laulaen, loruillen, soittaen ja eri taidemuotoja apuna käyttäen. Tavoitteena on edesauttaa musiikillisin keinoin lapsen itsetunnon, kielellisten valmiuksien sekä sosiaalisten- ja motoristen taitojen kehitystä. Musamajassa luodaan perustaa myönteiselle musiikkisuhteelle yhdessä aikuisen kanssa.


MUSAMAJA 3-6 VUOTIAILLE
Lapsi osallistuu 45-minuuttiseen musamajaan omatoimisesti. Tavoitteellista opetusta sisältävän tuokion ohjaa varhaisiän musiikkikasvatukseen erikoistunut opettaja.

Musamajassa 3-6 vuotiaille tutustutaan musiikin maailmaan mm. liikkuen, laulaen, loruillen, soittaen ja eri taidemuotoja apuna käyttäen. Tavoitteena on edesauttaa musiikillisin keinoin lapsen itsetunnon, kielellisten valmiuksien sekä sosiaalisten- ja motoristen taitojen kehitystä. Musamajassa luodaan perustaa myönteiselle musiikkisuhteelle ja kehitetään valmiuksia siirtyä valmentavaan
musapajaan. Opetus pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään niin, että 3-4 vuotiaille ja 5-6 vuotiaille on omat ryhmänsä.


MUSAMAJA SOITTAEN (Viulu tai harmonikka, 6-vuotiaille eskarilaisille)
Musamaja soittaen -ryhmän kesto on 30-45 minuuttia. Soitinvaihtoehdot vaihtelevat vuosittain. Syksyllä 2018 musamaja soittaen -ryhmiä muodostetaan viuluun ja harmonikkaan. Ryhmää ohjaa kyseisen soittimen instrumenttiopettaja.

Yhden lukuvuoden kestävässä musamaja soittaen -ryhmässä tutustutaan soittimen (viulu tai harmonikka) alkeisiin ja kehitetään valmiuksia siirtyä musiikkiopiston perusopintojen puolelle.

VALMENTAVA MUSAPAJA 1-3 LUOKKALAISILLE
Viikoittain kokoontuvan 45 minuuttisen valmentavan musapajan tarkoitus on nimensä mukaisesti valmentaa lasta mahdolliseen musiikin tavoitteelliseen opetukseen.

Yhden lukuvuoden kestävän valmentavan musapajan aikana tutustutaan musiikien eri tekemismuotoihin: soittamiseen, laulamiseen, musiikkiteknologiaan (esim. iPad), rytmiikkaan, musiikkiliikuntaan jne. Tutuksi tulevat eri soitinryhmät (mm. puhaltimet, jousisoittimet, kielisoittimet, bändisoittimet, laulaminen). Valmentava musapaja pitää sisällään kaikki eväät, joiden perusteella sen oman instrumentin (oli se sitten esim. huilu, sähkökitara, rummut, pasuuna, viulu, laulu) valinta selkiytyy.

Tavoitteena tällä vuoden kestävällä opiskelulla on se, että lapselle muodostuisi selkeämpi kuva siitä, mitä eri vaihtoehtoja musiikin tekemiseen löytyy ja mitä instrumenttia tai instrumentteja hän mahdollisesti haluaisi alkaa soittamaan tavoitteellisesti.

Musapajalainen saa lukukauden aikana valmiudet hakeutua musiikkiopiston instrumenttioppilaaksi, mikä tapahtuu Soitinpolun kautta kautta keväisin.

MUSAPAJA SOITTAEN 1-3 LUOKKALAISILLE
Viikoittain kokoontuvan 30-45 minuuttisen musapaja soittaen -ryhmän tarkoitus on valmentaa lasta mahdolliseen musiikin tavoitteelliseen opetukseen.

Maksimissaan kahden vuoden kestävässä musapaja soittaen -ryhmässä tutustutaan valittuun soittimeen ja opetellaan sen soittamisen perusteita ryhmäopetuksena.

Musapajalainen saa lukukauden aikana valmiudet hakeutua musiikkiopiston instrumenttioppilaaksi, mikä tapahtuu Soitinpolun kautta kautta keväisin.